Bestemmingsplan Buitengebied, Steunenbergerweg 6 (Olst) vastgesteld

DeOlstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan Buitengebied, Steunenbergerweg 6 (Olst) vastgesteld.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad stelde op 26 februari 2024 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’ ongewijzigd vast. Het plan geldt voor de locatie Steunenbergerweg 6 te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummers 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4264, 4266, 4267, 4289, 4290, 4291 en 4292). Dit plan maakt de realisatie van in totaal zeven woningen mogelijk door de wijziging van het bouwvlak op het ‘achtererf’ en de splitsing van de boerderij op het ‘voorerf’.Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2023001099-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 7 maart tot en met 17 april 2024. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1). U kunt het enkel op afspraak inzien. Een afspraak inplannen om het in te zien kan door te bellen naar 14 0570. Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl/manifest. U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen. Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deOlstgids.nl op 07-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Olst, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOlstgids.nl
Redactie deOlstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Olst
  2. gmb-2024-97300

Gerelateerde berichten