Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), het bouwen van een kapschuur, Steunenbergerweg 7a in Olst ter inzage

DeOlstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), het bouwen van een kapschuur, Steunenbergerweg 7a in Olst ter inzage.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De onderstaande vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 Wabo. Voor de locatie Steunenbergerweg 7a in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 3624) legt het college van B en W een definitieve omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt het bouwen van een kapschuur planologisch mogelijk. Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.OM2023001102-0301) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 15 februari tot en met woensdag 27 maart 2024. U vindt het plan op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1). U kunt het enkel op afspraak inzien. Een afspraak inplannen om het in te zien kan door te bellen naar 14 0570. Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl/manifest. U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen. Een beroepschrift dient u in bij de rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de verleende omgevingsvergunning niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deOlstgids.nl op 15-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Olst, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOlstgids.nl
Redactie deOlstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Olst
  2. gmb-2024-62005

Gerelateerde berichten